Door een probleem bij Microsoft is de layout van deze site momenteel niet optimaal. Hiervoor onze excuses.

LARS - VCLB Koepel - A-doc - M-doc - Vlaams Loket Jeugdhulp - Vaccinnet - Prodiagnostiek - Vacatures

Inschrijven vorming

BOOST-dag
Ontmoetingsdag administratieve medewerkers
Wetgeving gewoon secundair onderwijs
Bezoek aan BuO type 4
Groei
Handelen school - CLB in geval van verontrusting

Ruimtes in de kijker

Sjablonen verslaggeving
Sociaal Netwerk
Scholengids

DigiTheek - alle VCLB-ers in Vlaams-Brabant en Brussel kunnen toegang aanvragen.

Contactgroep Sociaal Netwerk
CLB-rollen (VCLB Koepel)
Diagnostiek
Gezond en wel (PGZ)
Goed in je vel (PSF)
Informatiecommunicatie en technologie (ICT)
Integrale jeugdhulp
Kansenbevordering (VCLB Koepel)
Kleuters
Kwaliteitszorg
Leerplicht (VCLB Koepel)
Leerlingvolgsysteem (VCLB Koepel)
Leren en cognitie (L&S)
Methodieken en kaders
Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)
PVOC-opdracht
Rechten en plichten
Specifieke noden (BuO)

DigiTheek - alle VCLB-ers in Vlaams-Brabant en Brussel kunnen toegang aanvragen.

Provinciaal directie overleg (PRODO)
Raad van bestuur (RvB)

DigiBBRIO - enkel leden van de overleggroep BBRIO kunnen toegang aanvragen.

Brabants en Brussels internettenoverleg (BBRIO)

DigiPVOC - enkel VCLB-directies en PVOC-medewerkers kunnen toegang aanvragen.

PVOC intern